Thursday, October 16, 2008

Fraternities ba kamu?

Ang fraternities at sororities ay isang asosasyon na kinabibilangan ng mga halos kolehiyong estudyante at alumni. Ang fraternities ay nag-umpisang sumibol sa kolonya ng Amerika samantalang ang sororities ay nautatag s akalagitnaan ng 19 century. Ang salitang fraternities at sororities ay parehong nagmula sa salitang latin na "frater", na ang ibig sabihin ay "brother" at "soror" na ang ibig sabihin ay "sister". Samakatuwid, ang sosority at fraternity ay pangkat na nagpapalaganap ng "kapatiran". At ito ay binubuo ng apat na organisayon: ang sosyal fraternity, propesyonal, akademya at service fraternity.

Ang sosyal fraternity at sorority ay nagbabahagi ng kaunlarang pansosyal ng bawat miyembro sa pamamagitan ng kalakarang sosyal at serbisyong pamproyekto. Ang faternities at sosorities sa mga kampus ay may sangguniang chapter. Ito ay maaaring sa isang bahay o malapit sa paaralan kung saan ang mga miyembro ay nagtitipon-tipon at magsagawa ng pangkalakarang sosyal. Ang mga pangkat ding ito ay maaaring magbuo ng charity at hinihikayat ang mga miyembro na maging aktibo sa kanilang kumunidad. Samantala, ang sosyal fraternities na ito ay madalas nayayamut ng sistemang pagbabahagi na minsan ay humantong sa pang-aabuso, kapahamakan at maging sa ikasisira ng buhay at kinabukasan.

Ang Propesyonal Fraternities at sororities ay sumasaklaw ng mga kasaping kumukuha ng mga natatanging larangan gaya ng engineering, psychology at medicine. Ang pagpili ng mga kalahok ito ay bukas sa sinuman; babae at lalake. Ang mga pangkat na ito ay tumutulong at sumusuporta sa larangan ng edukasyon at kaunlarang propesyon ng miyembro. Ang pinakamalaking saklaw ng propesyonal fraternities ay ang Beta Alph Psi (accounting), Delta Sigma Pi (business) at Phi Delta Phi (abogasya).

Ang Akademik fraternities at sororities ay kumikilala at humihikayat ng mga matagumpay sa akademika at pamumuno. Ito ay bukas sa sinuman; babae at lalake. Tinatayang may 110 uri sa organisasyong ito. May pangkat na bukas sa anumang kurso at mayroon ding sumasaklaw lamang ng kawani sa larangan ng edukasyon at dyornal. Ang Phi Kappa Phi, na sumasaklaw lamang ng mga miyembro sa mga junior at senyor sa kolehiyo na nangunguna sa larangang akademya. Ang Phi Eta Sigma, national honor ng mga freshmen sa kolehiyo at Phi Beta Kappa na sumasaklaw sa mga magsisipagtapos na mag-aaral.

At ang Service fraternity na nagtatakda ng mga serbisyo sa kumunidad at maging sa mga taong nabaon sa kahirapan.

Ika ng nila, "No man is an island", mas mapadali ang pagkamit sa isang bagay kung marami, sama-sama at tulong-tulong, na siyang isa sa mga layunin ng fraternity at sorority na sabi pa nga ay "kapatiran". Subalit, ito ba'y isang mabisang hakbang ang pagsali sa pangkat kapatiran upang mapadali ang pagkamit ng isang mithiin?

Nawa'y maging matatag tayo sa pagharap sa anumang dagok ng buhay.


Posted by:

Serlyn Villa

2 comments:

Block IIC said...

aha,,,ngayon ko lang talaga nalaman kung saan nanggaling ang salitang fraternity at sorority.
Para sa akin hindi naman talaga nakakasama ang pagsali sa ganitong organisasyon dahil mayroon itong mga iba't-ibang uri na batay sa mga kwalipikasyon. Depende na iyan sa sumali nito kung paano niya pangangatawanan ang pagiging isang myembro.

Jhon Wesley Magallanes

Block IIC said...

Ang mga fraternities at sororities ay sumibol sa "totoong pagkakapatiran" na kung saan ang bawat mga myembro nito ay nahuhubog sa isang mabisa at dakilang tao/mamamayan. May kwalipikasyon rin talaga sila noon bago maging isang ganap na myembro. Ngunit sa pagdaan ng panahon, napapansin nating ang mga fraternities at sororities ay unti-unti ng nagiging malabo sa kanilang totoong mga gawain at mga layunin. Nasisira na ito sa ating komunidad dahil sa mga masasamang balitang nakakalap at naririnig natin sa ating kapaligiran. May mga namamatay dahil sa mga hazing na nangyayari. Nawa'y masolusyonan ang ganitong mga aksyon upang walang mapahamak na buhay. Maging sensitibo sana tayo lalung-lalo na sa mga lider at myembro ng mga fraternities at sororities upang ang pagkakaisa at ganap na kapayapaan ay umusbong. Nawa'y maayos na ang isyu tungkol sa mga fraternities at sororities.

Ni: MITOS G. MILANA II-C