Saturday, October 18, 2008


ang mga fraternity ay maaring magdulot ng kasamaan at masamang impluwensiya sa mga mag-aaral kung ang mga kasapi nito ay pawang mga di matitinong mga tao at magdudulot lamang ito ng hindi magandang epekto sa pag-aaral at buhay ng mga mag-aaral.Sa paglipas ng mga panahon ng pagassli sa mga fraternity ay naging batayan upang ang mga mag-aaral ay masaasabing sikat at in sa mga uso at mga lkalakaran sa makabagong panahon. Ito ay naging poaraan ng mga kabataang mga mag-aaral sa pagkakaroon ng mga kaibigan at mga kasama sa mga katuwaan at kasiyahan na maaring maging paraan upang magkaroon ng pagkakataon na makapagpahayag ng mga opinyon at mga kuro-kuro tungkol sa mga pangyayari at bagya bagay sa paligid. MArami ang nagsabi na ang pagsali sa mga fraternbity ay nakatuwa at nakakapagbigay ng pagkakaton na magkaroon sila ng sariling mga pananaw.


Sa ngayon ang pagsali sa mga fraternity ay ginagawang pasyon ng mga kabataan upang magkaroon ng pagkjakataon na maging kabilanbg sa uso at maging updated sa mga kalakarang pangkabataan at kalokohan.
Marami rin ang nagsasabi na ang pagsali rito ay nagdudulot rin ng mabuti sapagkat magkakaroon mka ng pagkakataong makaghanapo ng mga magigiubng karamay sa problema at mga kaibigang tunay.

Ngayon, bilang isang mag-0aaral,m kung ang aking intensiyon ay ang makapagtapos ngh pag-aaral, kung ang isang samahan ay maaring makapagbigay sa akiun ng tulong at benepisyo ay mamarapatin ko na mapabilang sa samahan at kung hgin di naman ay maari akong makapagtapos ng pag-aaral sa sariling pagsisikap.

Jessa E. Mondala
Block IIC

No comments: