Thursday, October 16, 2008

Kinakailangan nga bang saktan ang bagong membro ng isang fraternity?

Ang pag sali sa isang Fraternity o Sorority, ay kinakailangan munang dumaan ang mga bagong membro sa isang pagsubok na inihahanda ng mga lider ng isang organisasyon upang masubokan ang katapatan at tatag ng loob ng mga bagohan. Isa sa kanilang ginagawa ay ang hazing o pagpalo sa katawan ng mga gustong sumali sa kanilang grupo. Ito ay maaring magdulot ng kapahamakan sa isang tao at maari ring ikamatay. Ngunit hindi ito iniintindi ng mga lider ng organisasyon, ang nasa isip lang nila ay ang katapatan ng bagong membro. Hindi lang "Hazing" ang kanilang ginagawa, may ibang organisasyon din na ang kanilang ginagawa ay pinapahiya nila ang kanilang bagong membro sa ibang tao at inuutusan nila ito ng kahit anu na maaring mapahiya sa iba. Ito ay kusang loob ding ginagawa ng mga bagohan para lang mapasapi sa isang organisasyon. Ilan lamang ito sa mga dapat tandaan sa mga taong gustong sumapi sa mga Fraternity at Sorority.

Ngayong alam na natin ang maaring gawin sa kung sinumang gustong maging membro ng isang Fraternity o Sorority, may lakas pa ba kayong sumali dito? Kung para sakin bakit pa? Bakit ko hahayaang saktan ang sarili ko ng ibang tao. Ngunit nasa inyo narin ang disisyon dahil alam natin na ang bawat tao ay may karapatang mag desisyon para sa kanilang sarili.

By: Lumansoc, Constancia II-C

1 comment:

Block IIC said...

Bawat mga hakbangin natin sa buhay ay may mga desisyong nakaagapay. Kung maaari lang, pakaisipin natin ng isang libong beses ang ating mga desisyon. Kung alam nating may mga masasamang epekto ang paggawa ng ganitong gawain, eh bakit pa tayo susuong dito? Nagpapakatanga lang ba tayo o sadyang makitid lamang ang ating mga utak? Sana'y huwag nating hayaan na mauwi lamang sa disgrasya o kapahamakan ang ating mga buhay. Gawin nating inspirasyon ang ating mga magulang at ang mga magagandang nangyari sa ating nakaraan dahil sa mga tamang desisyon na ating nagawa. Sa pagsali sa mga fraternities at sororities, kailangan talagang gamitin natin ang ating mga utak. Kung ito'y makakapagdulot lamang sa atin ng kapahamakan, eh huwag na tayong magdalawang-isip pa na hindi sumali para narin sa ating pansariling kaligtasan at kapayapaan. Sa mga kabataan, mag-isip muna ng ilang libong beses bago magdesisyon upang wala kayong pagsisihan sa bandang huli. Maging mapagmatyag sa lahat ng oras.

Ni: MITOS G. MILANA II-C