Wednesday, October 15, 2008

Matawag ba na isang kapatiran kung ginagamitan ito ng isang marahas na pamamaraan.?

Matatawag ba na isang kapatiran ang isang fraternity o sorority ang isang organisasyon kung ginagamitan ito ng isang marahas na pamamaraan?.Sa pagsali sa ganitong klaseng kumunidad makakakilala ka ng ibat-ibang klaseng tao na may ibat-ibang personalidad ngunit may parehong gusto at mga interest,dito mabubuo ang pagkakaibigan at na sa ibang organisasyon ay di mo makita o sa madaling salita ang pagkakaroon ng brotherhood at sisterhood.Ngunit matatawag mo ba ito na brotherhood o sisterhood kung ang paraan sa pagsali ay sa isang marahas o isang bangongot na paraan.May mga estuyante na sumasali sa ganitong klaseng kapatiran,ngunit ano ang kanilang napapala?Ang iba ay nawala ang mga pangarap sa buhay lalo na ang mga magulang ng mga mag-aaral na sumasali dito.Sa pagkat gumigising na lang sila na wala na ang kanilang mga anak kumbaga nawalan ng buhay dahil sa hazing.Hindi lamang mga magulang ang naghihinayang sa mga buhay na nakalas sa walang kwentang bagay pati na rin ang mga taong nakakakilala sa isang biktima o mga kaibigan.Pero wala tayong pwedeng masisi sa ganitong mga pagyayari.Para sa akin hindi ko matawag na kapatiran ang isang organisasyon sa pagkat hindi tama na kumitil ng buhay ng may buhay dahil hindi sila ang may ari nito at hindi sila ang may gawa.

maden joyce baer II-c

No comments: