Friday, October 17, 2008

Nagiging Kumplekado ang pag-aaral ng mga studyante sa pagsali sa fraternity at sorority?

Ano nga ba ang fraternity at sorority? Ito ay isang samahan ng mga kabataan patikular sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga myembro nito ay may tawagan na "sis" para sa mga kamyembrong babae at "bro" sa mga lalaki. Sa madaling salita, isinusulong nito ang sistemang "kapatiran".
Iba't-iba ang naging interpretasyon ng mga tao ukol sa organisayong ito. Ang iba, sinasabing ito ay nakakasama sa kadahilanang marami ng masamang pangyayari ang naiulat sa mga telebisyon, radyo at iba pa. Ang iba naman, ito raw ay nakakatulong kapag ikaw ay nakapagtapos lalo na sa paghahanap ng trabaho. Napapaunlad pa nito ang katangiang sosyal ng myembro dahil sa mga itinatatag na gatherings at nadadagdagan ang bilang ng mga kaibigan, kakilala at kakampi.
Para sa akin naman, nasa taong sumali na kung paano niya dalhin ang xtracurricular activities at pangakademik. Sa akin lamang naoobserbahan maraming buhay at kinabukasan ang nawasak dahil sa pag sali sa ganitong organisasyon. kagaya na lamang sa naulat na isang estudyante na nasawi bunsod ng pagiging miyembro nito. Ang iba naman, ay nagiging hambog dahil nga sa pagiging kasampi nito.
Dahil sa mga masamang pangyayaring ito ay maraming mg magulang ang nagdusa, at nabigo sa pag-asang magiging matagumpay ang kanilang mga anak sa pag-aaral dahil sa impluwensya ng sorority at fraternity.
Bilang isang mag-aaral, maging matalino sa pagpili at pagkilala sa anumang organisasyong sasalihan dahil ika nga nila "walang pagsisising nauna".

Posted by:
Ivy ann Toledo

No comments: